25 marca 2012Cześć! Dziś pokażemy Wam jedno z  naszych ulubinoych miejsc w Krakowie, w którym ostatnio bardzo często przesiadujemy. Mała, przytulnie urządzona kafejka z fotelami i stolikami w orginalne wzory(osobiście uwielbiamy ten z Mono Lisą), gdzie możemy wypić kawe, zjeść pyszne śniadanie czy ciepłego, świeżego croissanta i nie tylko. Są tu idealne warunki do nauki i czytania książki. Mowa oczywiście o Coffee Street na ulicy Dolnych Młynów :)
Nasz ulubiony stolik mieści się w kącie. Obok fotela stoi stara lampa, a nad nim wisi lustro(nie trzeba już biegać do łazienki co 5 minut haha)  i piękną fotografię, przestawiający Rzym. Kawa tutaj jest przepyszna. Nawet rozmowy o nieważnych pierdołach stają się niezwykłe. Czasem też siedzimy i milczymy. Jest spokojnie i naprawdę możemy zastanowić się nad niektórymi rzeczami i przemyśleć je.

Oprócz tego to idealne miejsce na randke!

Można jeszcze wiele opowiadać, ale trzeba to miejsce samemu zobaczyć, odkrywać – krok po kroku. Tylko nie zajmujcie naszego kącika!

See U in Coffee Street cherries!

Wczoraj Ola skończyła siedemnastke, sto lat staruszko ! <3

Hi! Today we would like to show you one of our favorite places in Kraków, where lately we’ve been hanging out a lot. A small, cosy furnished cafe with armchairs and tables, each in different patterns (personally we love the Mono Lisa one), where you can drink coffee, eat a delicious breakfast or a hot fresh croissant and not only. There are perfect conditions to study and read books. We’re talking about Coffee Street at Dolnych Młynów obviously :)
Our favorite table is in the corner. Next to the chair is an old lamp, above a mirror is hanging (we don’t have to run to the restroom every 5 minutes haha) and a beautiful photografy of Rome. The coffee here is yummmmy. Even talks about casual stuff become unusuall. Sometimes we just sit and be silence. It’s quiet and we really have the opportunity just to relax and have some thoughts.

Apart from that it’s the perfect place for a date!

We could just go on and on, but you have to see the place yourself, discover it, step by step. Just don’t occupy our corner!

See U in Coffee Street cherries!

Yesterday was Ola's seventeenth birthday, happy birthday hun ! <3
18 marca 2012

Spring in the Main Square


sweter zara (z 200 na 30,proosze was :>), spodnie hm, torba accessorize, plaszczyk chyba wszyscy wiedza !


 Pierwszy dzień wiosny <3 Nie mówię o tym kalendarzowym . Dla mnie wiosna rozpoczyna się wtedy, gdy słońce mnie rano budzi i wychodzę bez płaszcza. Wszystko dziś było zielone, częściowa zasługa zapewne św.Patryka ;) Przy takiej pogodzie próba w teatrze to czysta przyjemność. Aktorstwo to moja pasja, życie i za niedługo znajdzie się tu notka z prób ;>
Zdjęcia wykonałyśmy pare dni temu przed szkoła. Przed nauką zdecydowanietrzeba przygotować się psychicznie zaopatrując się w coffeeheaven. 
I chyba muszę zainwestować w nowy płaszcz, by was nie zanudzic hahaha <3
xoxo, Nika
The first day of spring is here <3 I'm not talking about the calendar one obviously. For me spring starts when the sun wakes me up and I go out without a coat. Everything today was green, I'm guessing st Patrick had something to do with it ;) With this kind of weather theatre rehersals are pure pleasure. Acting is my passion ,life and in not so long you'll find a note from my rehersals ;>
The pictures were taken a fews days ago before school . Before studying you sure need to prepare yourself psychically in coffeeheaven. 
And I think I should invest in a new coat not to bore you hahaha <3
xoxo, Nika

03 marca 2012

Last winter day

Nika: płaszczyk H&M, spódnica ,bluzka Brshka, podkolanówki Calzedonia, pierścionek avon,buty Diechman torba taty :>
coat H&M, skirt, shirt Brshka, ring Avon, Diechman shoes ,dad's bag :>Uff ... pierwszy tydzień po feriach PRZEŻYTY. Prawie cały tydzień chodziłyśmy po lekcjach do kawiarń i nauka, nauka. Chociaż przyjemnie jest uczyć się wspólnie, wiesz, że ktoś cierpi razem z Tobą :> W piątek padłyśmy w fotele CupCake'a i nawet nie miałyśmy siły plotkować. Ale, aale po co są gorące kapiele z vogue'iem, bąbelkami przy świecach? Zdjęcia wykonane w ostatni zimowy dzień w Krakowie i już dziś czuć wiosnę <3 Mamy nadzieję, że żyjecie w Waszych szkołach !

 Coś na poprawienie nastroju : 100 najlepszych stylizacji w Plotkarze wg Lucky , Nika zakochała się w 7, 41  i 52 , http://www.luckymag.com/blogs/luckyrightnow/2012/01/In-Honor-of-iGossip-Girlis-100th-Episode-Our-100-Favorite-Outfits-So-Far#slide=1 
xoxo, Cherries

Uff ... the first after winter-break SURVIEVED. For nearly the whole week after school we went to cafe's and it was all study and study. But it it nice to know that someone is suffering with you :> On Friday we just fell into the sofa in Cupcake Corner and didn't even have the strength to gossip ! But, buut, what are hot baths with vogue, bubbles by candellights for? The pictures were made on the last snowy day in Craco and you can feel spring comming today <3 We hope you guys are survivng in your sqls too !

And a little smthg to put you in a good mood: 100 best outfits by Lucky, Nika just loves nr 7, 41 and 52, http://www.luckymag.com/blogs/luckyrightnow/2012/01/In-Honor-of-iGossip-Girlis-100th-Episode-Our-100-Favorite-Outfits-So-Far#slide=1

xoxo, Cherries
Oluś
Nika